Guidobono Bartolomeo (Savona 1657 - Torino 1709) (1 opera )

Galleria Elenco